Praktisch Verkeers Examen (PVE)

Deanne Buijs. Tel. +31 (0) 591-632894.

E.mail: deannebuijs@gmail.com

Het Praktisch Verkeers Examen (PVE) is een onderdeel van het verkeersonderwijs op de basisschool en geeft een goede indruk van de verkeersvaardigheid van de kinderen. Tijdens het PVE wordt er getoetst op het verkeersgedrag en het juist toepassen van de verkeerskennis op een aantal essentiële punten. Zoals:

 • achterom kijken
 • naar links/rechts kijken
 • richting aangeven
 • kleine bocht naar rechts
 • grote bocht naar links
 • voorrang verlenen
 • voorsorteren
 • stoppen voor een oranje of rood verkeerslicht
 • stoppen bij een spoorwegovergang als de rode lichten branden

Bij echt verkeersgevaarlijk gedrag is de leerling sowieso gezakt, ongeacht het al behaalde aantal punten. Te denken valt daarbij aan:

 • door rood licht rijden
 • een ernstige voorrangsfout maken (geen voorrang verlenen)
 • het spoor oversteken bij brandende rode knipperlichten
 • onstuimig fietsgedrag als het maken van wheelies

Vlak voor het PVE wordt de fiets van de leerling gekeurd. Indien de fiets niet aan de VVN-eisen voor een veilige dagfiets voldoet, wordt de leerling uitgesloten van het examen.

Zie de activiteitenkalender voor de planning.

Zie de activiteitenkalender voor de planning.